ساعت :

07:50

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان توحید

نام بوستان :توحید

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید – از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید تا به میدان قدس برسید –  باز هم مستقیم ادامه دهید ، از سه راهی عبور کنید از سمت راست حرکت کنید تا به چهار راه برسید ( تقاطع بلوار پاسداران و بولوار شهید خلیل طهماسبی ) – از سمت راست (سمت غرب ) وارد بولوار شهید خلیل طهماسبی شوید – مستقیم ادامه دهید تا به سه راهی ( تقاطع مدرس)  برسید ، جلوی شما پارک توحید نمایان است .

 نوع فعالیتمساحت (متر مربع )تعداد
1مساحت کل63522/09 
2چمن کاری26949/34 
3درختکاری684/76 
4پرچین562/87 
5گل فصلی112/92 
6گل دائمی  
7معابر21502/61 
8سرویس بهداشتی ( چشمه )218/4628
9آبنما3589/607
10عمود روشنایی 3 متری یک شاخه 0
11عمود روشنایی 3 متری دو شاخه 129
12عمود روشنایی 3 متری سه شاخه 14
13عمود روشنایی 3 متری چهار شاخه  
14عمود روشنایی بالاتراز3 متر یک شاخه 44
15عمود روشنایی بالاتر از3 متردو شاخه 0
16عمود روشنایی بالاتر از3 مترسه شاخه 0
17عمود روشنایی بالاتر از 3 متر چهار شاخه  
18چراغ چمنی  
19پروژکتور 7
20برج نوری 3
21چراغ دفنی  
22چراغ زیر سقفی  
23چراغ آبنما  
24الکترو پمپ آبنما  
25تابلو تغذیه برق  
26محوطه بازی کودکان2664/62 
27فضای مسقف  
28نیمکت 45
29سطل زباله 40
30آبخوری 1
31آب سرد کن 2
32وسایل تندرستی 22
33زمین ورزشی  
34آلاچیق 6
35سکوی نشیمن 24
36پایه پرچم  
37المان ویژه  
38چاه آب