ساعت :

17:08

تاریخ :

12 آذر 1401

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

گزارش فعالیت ها از 25 تیر تا 1 مرداد 1401

توسعه و نگهداری فضای سبز

علف کنی بلوار شهید صیاد شیرازی

هرس درختان (شاخه های خشکیده ) درختان بلوار توحید و جمع .آوری آن

حفاری عرض بلوار رازی برای عبور انشعاب آب درختان حاشیه بیمارستان ولی عصر (عج)

حذف درخت خشک و خطرساز کوچه بهشتی 14

نظافت گروهی بلوار طبیعت

آماده سازی ( کود دهی ، شخم و تسطیح خاک) میدان اول مدرس برای گلکاری

حذف درختان خشک و خطر ساز سطح منطقه 2

تاسیسات آب

نصب 4 عدد انشعاب در حاشیه بلوار امام رضا (ع) حدفاصل

نصب یا تعویض شیرآلات و اتصالات 6 مورد

تقاطع بلوار شهید ناصری و میدان شهید قاسم سلیمانی

نصب انشعاب بوستان انقلاب

نصب کمربند پلی اتیلن 90 روی خط چاه گورستان

نصب انشعاب آب روی خط لوله پلی اتیلن 90 انتقال آب لچکی ابتدای بلوار شهید صیاد شیرازی

رفع ترکیدگی لوله آب و رفع نقص تاسیسات آب 7 مورد

پلمپ انشعاب آب 1 مورد

نصب انشعاب روی خط لوله 90 بلوار رازی برای آبیاری درختان حاشیه بلوار امام رضا (ع)

اجرای 25 متر خط انتقال آب ( با لوله 32) در حاشیه خیابان مدرس

مبارزه با آفات و بیماری ها

شستشوی سمی درختان اقاقیا، سرو شیراز ، سرو طبری و سرو لاوسون فضای سبز شهرداری مرکزی علیه کنه

شستشوی سمی درختان نارون ، سرو شیراز ، سرو طبری ، سرو نقره ای ، خرزهره ، اقاقیا و عرعر حاشیه جنوبی خیابان امامت از میدان سیدالشهدا تا تقاطع سجاد و بوستان مقدادعلیه کنه