ساعت :

02:07

تاریخ :

26 مرداد 1401

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

مدیریت منابع آب با استفاده از روشهای نوین آبیاری ضروری است

با گسترش زندگی شهری، مدیریت فضای سبز و طراحی فضای سبز شهری بیش از گذشته ضرورت پیدا می کند. از آنجا که آبیاری فضای سبز در رشد و نمو گل ها و درختان و شاداب ماندن آن ها نقش مهمی دارد، با در نظر گرفتن کمبود منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری علاوه بر افزایش راندمان نیروی کار مصرف آب را کاهش می دهد.

SONY DSC

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با اشاره به کمبود منابع آبی در بیرجند استفاده از روش‌های نوین آبیاری فضای سبز شهری بیرجند را ضروری دانست.
وی بابیان اینکه اهمیت حفظ و حراست از فضای سبز، از کاشت و ایجاد آن کمتر نیست اظهار داشت: رشد سریع شهرها در ابعاد مختلف یکی از عوامل مؤثر در تخریب محیط‌زیست است که کاشت و نگهداری درختان و ایجاد فضاهای سبز شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان اهمیت بسزایی دارد.
محمد زاده آینده نگری و برنامه‌ریزی عالمانه نسبت به فضای سبز را ضروری دانست و افزود: بدون شک ایده های امروز ما نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده فضای سبز شهری خواهد داشت و باید با همراهی همه دلسوزان و صاحب‌نظران به ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی همشهریان همت کنیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری به اقدامات سازمان درزمینه اجرای روشهای نوین آبیاری اشاره کرد و گفت : دو پروژه آیلند بلوار امام رضا (ع) حد فاصل تقاطع بلوار مسافر تا میدان شهید سلیمانی به طول ۵۰۰ متر و بلوار پیامبر اعظم (ص) حد فاصل میدان نماز تا تقاطع بلوار شهدای عبادی به طول ۱۰۲۶ متر اجرا شده است.
محمد زاده از ۷۵ درصد صرفه جویی در مصرف آب در آبیاری این دو بلوار خبر داد و افزود: با اجرای آبیاری نوین در این دو بلوار ۱۸ تانکر در هر دوره آبیاری از مدار خارج شده و همچنین زمان آبیاری بلوار امام رضا(ع) از ۱۰ ساعت به ۴۵ دقیقه و بلوار پیامبر اعظم(ص) از ۳۶ ساعت به ۶ ساعت کاهش پیدا کرده است.