ساعت :

19:11

تاریخ :

26 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

پروژه های در دست اقدام

سرویس بهداشتی بوستان دکتر گنجی

مرمت آبنماها

غرفه بوستان طبیعت

بوستان احمدی روشن

بوستان مفاخر

میدان کوثر

میدان آیت الله عبادی

بهسازی بوستان پدران آسمانی

گلخانه نهالستان

استخر روباز نهالستان شوکت آباد

سرایداری بوستان ثامن

سرویس بهداشتی بوستان ثامن

آبنمای ورودی شهرداری

آبیاری نوین بلوار شهید ناصری