ساعت :

20:08

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

آیین درختکاری برگزار شد

آیین درختکاری به رسم سالهای گذشته با حضور مدیران استان و شهرستان به میزبانی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بیرجند در بلوار پیامبر اعظم (ص) بیرجند برگزار و تعداد 900 اصله نهال زیتون کاشته شد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….