ساعت :

20:12

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

آرشیو اخبار

میدان امام سجاد بهسازی شد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ؛ بهسازی ، زیباسازی ونورپردازی میدان امام سجاد(ع) انجام شد.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای

ادامه مطلب »