ساعت :

19:32

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

آرشیو اخبار

غرفه بوستان طبیعت به بهره برداری رسید

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. غرفه بوستان طبیعت با اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید

ادامه مطلب »

استفاده از پساب تصفیه شده در نگهداری فضای سبز شهری ضروری است

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ اولین جلسه سیاست گذاری و بررسی مطالعات صورت پذیرفته در خصوص اجرایی نمودن استفاده

ادامه مطلب »